ЕГН се попълва единствено и само, когато участникът е спечелил голямата награда.