Ти си най-добрата майка,
която твоето съкровище
може да има!

#TrustYourChoices

Нашите
продукти

star Created with Sketch.

Иновативни дизайнерски пелени,
които осигуряват изключително
нежна грижа

Качествен
контрол на в всеки етап от производствения процес

star Created with Sketch.
Всички суровини и материали в пелените Pufies се доставят от водещи международни доставчици, след стриктен подбор.
Преди влагането на суровините в процеса на производство, се осъществява строг входящ контрол. Той се състои в тестове и измервания за проверка на качеството на материалите, съгласно изпитани методи за контрол и анализ.
За целите на контролната процедура се взима пелена за тест директно от производствената линия. Извършва се визуален контрол с проследяване на ключови параметри, провеждат се тестове на физичните свойства и качеството на пелените.
От всяка готова партида се отделят определен брой произведени пакети и се контролира качеството на мострените пелени. Провеждат се лабораторни тестове по установени методи, чрез които се следят набор от показатели за свойствата на готовия продукт. До търговската мрежа се допускат само партиди, преминали успешно изходящ контрол.
В модерните лаборатории на Pufies се осъществяват регулярни тестове за гарантиране на постоянното качество и сигурността на пелените. Провеждат се и тестове за разработка на нови продукти и подобряване качествата на настоящите.
За да се гарантира постоянното качество на пелените Pufies, периодично се извършват тестове в чуждестранни международно признати външни лаборатории като SGS, Dermatest GmbH, ATC GmbH.
Независимите продуктови тестове с реални потребители ни уверяват, че Pufies са пелени, които правят щастливи и бебетата, и родителите. Извършват се периодично с външни независими агенции сред представителна извадка от реални потребители на пелени.
Запознайте се с нашите нови, по-тънки пелени
Научете
всичко